Det var början på 50-talet när företrädare
från staten och arbetsmarknadens parter
träffades för att diskutera ett problem på svensk arbetsmarknad...

Det här är historien om Hopp-Jerka!

 

Problemet handlade om den ökade rörlighet som uppstått mellan olika arbetsplatser.

Parterna var överens om att rörligheten hade
negativa konsekvenser för landet och bildade
därför en förening med uppdrag att bromsa
utvecklingen…

Med hjälp av klassiska propaganda
metoder lanserade föreningen flera
lyckade kampanjer med ett tydligt budskap...

“Bli inte en Hopp-Jerka!”

Nu är Hopp-Jerka tillbaka för att lösa
nya problem på arbetsmarknaden.

Första hoppet var att skaffa ekonomiska
förutsättningar. Därför skapades ett brädspel