HoppJerka AB

Vill uppfinna enkla verktyg och komplement inom utbildning och
arbetsmarknad. Förhoppningen är att frambringa gemenskap och lärdom.

jerkerHör gärna av er

Bolaget drivs som en bisyssla. Till vardags arbetar jag inom skolan. Hör gärna av er om det är något ni undra / Jerker